WIJ DOEN MEE!

Dansend naar een positieve zelfontwikkeling: weerbaarheid, zelfverzekerdheid en beweging

Dansend naar een positieve zelfontwikkeling: weerbaarheid, zelfverzekerdheid en beweging is een
project vanuit Amélie Dans Team ontwikkeld speciaal voor basisscholen om de ontwikkeling van kwetsbare kinderen positief te stimuleren. Dit project zal zich uiten in danslessen waarbij de kinderen bezig met het
ontwikkelen van fundamentele eigenschappen.

De Corona Crisis heeft grote impact gehad op het fysieke, mentale en sociale welzijn van kinderen. Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen minder bewegen en langere schermtijd hebben (Mulier Instituut, 2020). Ook zitten kinderen minder lekker in hun veel en kampen meer met sociale en mentale problemen (GGD, 2022). Dit dansproject biedt een verbetering in de fysieke, mentale en sociale toestand van de kinderen. 

Middels dansen ben je bezig met jezelf fysiek neer te zetten. ‘’Hier ben ik en ik mag er zijn’’.
Tegelijkertijd kan het eng zijn om in een groep jezelf te laten zien. ‘’Wat zullen anderen van mij
denken, ben ik wel goed genoeg?’’ Tijdens de danslessen wordt er gewerkt om deze mentale
drempel te passeren. De nadruk wordt hierbij gelegd op het bezig zijn met de zoektocht naar jezelf
tijdens het dansen en je niet laten leiden door wat anderen denken, zeggen of van je zullen vinden.
Door de danslessen wordt er op een leuke manier getraind om uit de comfortzone te stappen. Want
wanneer men hieruit durft te gaan wordt er geleerd. Daarnaast geeft het uit de comfortzone stappen
de weerbaarheid en zelfverzekerdheid een nieuw impuls. Dansen is jezelf laten zien. Bij jezelf laten
zien komt weerbaarheid en zelfverzekerdheid kijken.

Ook zullen tijdens de danslessen oefeningen gedaan worden, zoals over een zogenaamde ‘catwalk’
lopen, in je eentje dansen of in een kring naar binnen stappen om te dansen, om de
zelfverzekerdheid expliciet te trainen. Na deze oefeningen zal er ook besproken worden hoe de
jongeren zich voelde op dat moment. Was het bijvoorbeeld eng voor ze of ging het ze eigenlijk goed
af. Hierbij wordt feedback tussen de doelgroep zelf aangemoedigd.
Oefeningen om de weerbaarheid en assertiviteit bij de jongeren te vergroten zullen voorkomen in de
vorm van theater middels rollenspellen. Theater is ook belangrijk in dans. Tijdens de rollenspellen is
het belangrijk voor de jongeren om te leunen op de zelfverzekerdheid die tijdens de danslessen
zullen worden opgebouwd en deze verder te ontwikkelen. Ook wat het thema weerbaarheid betreft
zal het bespreken van de oefeningen belangrijk zijn.

De reflectiemomenten en oefeningen maken van de danslessen een plek om weerbaarheid en
zelfverzekerdheid te ontwikkelen.

Bovendien vereist dansen veel van het fysieke bewustzijn. Het lichaam is tijdens het dansen bezig
met het coördineren van zichzelf, met de plek in de ruimte en met hoe het beweegt. Dit creëert
zelfbewustheid. En het ‘ik ben er en ik mag er zijn’ gevoel.
Verder stimuleert het project bewegen. Er zijn jongeren die te weinig bewegen en door de
danslessen zijn de jongeren op een leuke manier bezig om hun lichamelijke conditie te verbeteren.
Hetgeen ook effect kan hebben op een gezonde mentale gesteldheid.

 

Voor wie?

Het project ‘Dansend naar een positieve zelfontwikkeling: weerbaarheid, zelfverzekerdheid en beweging’ is ontwikkeld speciaal voor basisscholen en kan worden ingezet vanaf groep 5. 

Wat nodig?

Er zijn drie gymlessen nodig voor dit dansproject. Hierbij is het belangrijk dat de leraar aanwezig is.

Kosten

Voor dit dansproject wordt in totaal 250 euro gevraagd.