WIJ DOEN MEE!

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de danslessen gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

 1. Amélie Dans Team is niet aansprakelijk voor diefstal of schade. Ik (deelnemer) begrijp dat ik bij deelname van de danslessen zelf aansprakelijk ben voor mijn spullen. 
 2. Amélie Dans Team is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of blessures ontstaan tijdens of rondom de danslessen. Deelname is geheel onder eigen verantwoording.

Overmacht

 1. Wanneer er sprake is van overmacht is Amélie Dans Team niet gebonden aan eventuele verplichtingen. Hetgeen betekent dat de danslessen per direct stopgezet kunnen worden en dat het teruggeven van het contributiegeld niet gegarandeerd is. Amélie Dans Team zal wel haar best doen om dit te voorkomen.
 2. Amélie Dans Team is in het geval van een onvoorziene situatie niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

Contributie

 1. Wanneer de contributie van de danslessen niet betaald is kan er niet deelgenomen worden aan de danslessen. Toegang tot de les zal dan worden geweigerd. 
 2. Een inschrijving halverwege de maand wordt per direct gefactureerd.
 3. Wanneer het betalingsgedrag van een lid Amélie Dans Team daar aanleiding toe geeft, is
  Amélie Dans Team bevoegd het lid van de danslessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de
  dansschool te ontzeggen. Hetgeen Amélie Dans Team per direct mag doen.  

Gedrag 

 1. Wanneer het gedrag van een lid tijdens of rondom de danslessen daar aanleiding toe geeft, is
  Amélie Dans Team bevoegd het lid van de danslessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de
  dansschool te ontzeggen. Hetgeen Amélie Dans Team per direct mag doen.  

Afwezigheid

 1. Wanneer de deelnemer wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij de dansles dient deze dit vooraf telefonisch of per email te melden.
 2. Bij afwezigheid kan er geen lesgeld worden teruggegeven.
 3. Regelmatige afwezigheid is niet de bedoeling. Hier kunnen consequenties aan vast zitten zoals uitsluiting tot de danslessen. 

Beëindiging lidmaatschap

 1. Het beëindigen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk of per mail worden ingediend. 
 2. Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één volledige maand. Een opzegging dient voor het einde van de maand te worden gedaan. Halverwege de maand
  wordt de eerstvolgende maand nog in rekening gebracht. 

Privacy en communicatie

 1. De gegevens van de leden worden door Amélie Dans Team vertrouwelijk behandeld en worden vertrouwelijk gebruikt.
 2. Daarnaast wordt alle informatie die door leden wordt verstrekt vooraf, tijdens of na de danslessen ook vertrouwelijk behandeld.
 3. Uitzondering op bovenstaande punten zijn foto’s en video’s die voor PR doeleinden gebruikt zullen worden. Bij deelname aan de danslessen ga je dan ook akkoord met dat foto’s en video’s van de danslessen voor PR doeleinden verspreid kunnen worden.

Duur

 1. Er zal gedurende het de periode 2022 tot de zomervakantie gestreefd worden om 17 keer dansles te geven. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Amélie Dans Team.